Menu
Základní škola Manětín

Šablony

eumsmt

 
 

 

OPVVV, VÝZVA Č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Základní škola Manětín, příspěvková organizace je realizátorem projektu s názvem: „ZŠ Manětín šablony“, reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006380“  v rámci Výzvy č. č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony PRO MŠ a ZŠ I., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019
Finanční výše podpory: 559 867,00 Kč
Podpořeno: Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.
 

ANOTACE projektu

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp.  chůvu v mateřské škole.  Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.  Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu

 • II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
 • II/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin
 • II/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 32 hodin
 • II/2.4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 56 hodin
 • II/2.5 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 56 hodin
 • II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
 • II/2.9 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
 • II/2.10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ)
 • II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ
 • II/2.13 Nové metody ve výuce na ZŠ
 • II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ
 • II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
 • II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • II/3.4 Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

sablony_letak