Menu
Základní škola Manětín

Webové stránky se upravují.

Šablony

eumsmt

 
 
OPVVV, VÝZVA Č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.

Základní škola Manětín, příspěvková organizace je realizátorem projektu s názvem: „ZŠ Manětín šablony“, reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006380“  v rámci Výzvy č. č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony PRO MŠ a ZŠ I., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

DETAILY PROJEKTU
Doba realizace: od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019
Finanční výše podpory: 559 867,00 Kč
Podpořeno:
Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

 

ANOTACE projektu
Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp.  chůvu v mateřské škole.  Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.  Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu

II/2.1

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
II/2.2
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin
II/2.3
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi
– DVPP v rozsahu 32 hodin
II/2.4
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 56 hodin
II/2.5
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi
– DVPP v rozsahu 56 hodin
II/2.8
Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi
– vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
II/2.9
Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
II/2.10
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných
návštěv (pro ZŠ)
II/2.11
Tandemová výuka na ZŠ
II/2.13
Nové metody ve výuce na ZŠ
II/3.1
Čtenářský klub pro žáky ZŠ
II/3.2
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
II/3.3
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
II/3.4
Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

sablony_letak