Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Volba povolání

V této rubrice najdete aktuální informace týkající se následujícího studia a další informace pro vycházející žáky a jejich rodiče.

Schůzka rodičů vycházejících žáků se koná 12.12.2017 od 17:00 v budově ZŠ Manětín
Jaké jsou termíny a co všechno je potřeba udělat, abyste na nic nezapomněli?

V 1. kole přijímacího řízení na střední školy můžete podat 2 přihlášky.  

Stáhněte si formáláře přihlášek na střední školy:

 • první stranu vyplní uchazeč,
 • druhou stranu vyplní vaše základní škola (přehled klasifikace v 8. a 9.ročníku, švp apod.)
 • pokud to střední škola požaduje, necháte přihlášku potvrdit také lékařem

Podle kritérií přijímacího řízení, které nejpozději do 31. 1. 2018 musí zveřejnit každá střední škola, doplníte přihlášku o další doklady -  výstupní hodnocení ze základní školy, zpráva Pedagogicko-psychologické poradny a podobně.

Přihlášky musíte doručit do 30.11.2017 pro školy s talentovou zkouškou, na ostatní  školy do 1. 3. 2018 (osobně nebo doporučeně poštou) na příslušnou SŠ.

Termín pro pořádání 1. kola přijímacích zkoušek je 12. 4. 2018, termín 2. kola 16.4.2018. 

Do 3 pracovních dnů po termínu pro přijímací zkoušku by měl ředitel střední školy vydat rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí.
V případě přijetí je nutné do 10 pracovních dnů potvrdit váš zájem vzdělávat se na této škole tím, že doručíte na zvolenou střední školu svůj zápisový lístek, který obdržíte v základní  škole. Tím potvrdíte nástup žáka na příslušnou školu k 1.9.2018. 

Důležitá upozornění:

 • Nejpozději 10. den již musí být lístek doručen řediteli střední školy, a to i v případě, že posíláte lístek poštou.
 • Pokud v této lhůtě zápisový lístek nedoručíte, může střední škola vaše místo obsadit jiným uchazečem.
 • V případě potřeby můžete požádat střední školu o zpětné vydání vašeho zápisového lístku, abyste ho mohli použít na jiné škole. Ale pozor tuto možnost máte pouze jednou.
 • Pokud vám přijde rozhodnutí o nepřijetí můžete do 3 pracovních dnů podat k rukám ředitele střední školy odvolání
 • Další kola přijímacího řízení probíhají obdobným způsobem. Pouze není omezen počet přihlášek

Informace pro rodiče vycházejících žáků

 1. Při rozhodování o volbě dalšího studia nebo učebního oboru se můžete poradit s TU nebo VP.
 2. Podrobnější informace lze získat na zvolené SŠ nebo učilišti ve Dnech otevřených dveří.
 3. Další podrobné informace lze získat v informačním a poradenském centru pro volbu povolání při úřadu Plzeň-sever (viz brožurka). 
 4. Aktuální informace o SŠ a SOŠ, SOU jsou na internetu www.atlasskolstvi.cz, www.scio.cz.
 5. Žáci přihlášky ke studiu na SŠ, SOU obdrží ve své škole, popř. stáhnou z internetu, vyzvednou na příslušné SŠ, SOU
 6. Způsob přijímacího řízení určuje ředitel příslušné střední školy. Přijímací řízení probíhá na základě předložených podkladů – přihláška a přehled klasifikace v 8. a 9.ročníku, výstupní hodnocení ze ZŠ, další kritéria stanovená střední školou. Některé školy zejména státní gymnázia ale i některé odborné školy, vyžadují absolvování přijímací zkoušky.
 7. www.cermat.cz

Dokumenty ke stažení

Přihlášky: