Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Školní družina

Provoz školní družiny:

 • ŠD je pro žáky otevřena denně od 6.45 hod. do 7.50 hod. a od 11.30 hod. do 15.30 hod.
 • I. i II. oddělení ŠD je umístěno v přízemí budovy ZŠ
 • ŠD navštěvují žáci, kteří mají řádně vyplněný zápisní lístek, nesmí zde chybět odchody (vyzvedávání žáků ze ŠD) a podpis jednoho zákonného zástupce
 • o zařazení žáků do ŠD rozhoduje na základě žádosti rodičů ředitelka školy, oddělení se naplní nejvýše do počtu 25 žáků
 • při závažném porušení kázně může ředitelka školy na návrh vychovatelky žáka ze ŠD vyloučit
 • po ukončení výuky 4. vyučovací hodinu předávají učitelky žáky vychovatelce ve školní jídelně, po 5. vyučovací hodině dochází žáci do ŠD samostatně
 • odchody a příchody do ZUŠ jsou možné pouze na základě písemné dohody s rodiči
 • odchody a příchody do zájmových kroužků si zajistí vedoucí, osobně si žáky s vychovatelkou předává
 • nepřítomnost žáka ve škole hlásí vychovatelce třídní učitelka
 • žáci mohou být ze ŠD uvolněni pouze na základě písemné omluvenky rodičů, ojediněle telefonicky s dodatečným předložením písemné omluvenky
 • na omluvence musí být uvedeno datum, oslovení, sdělení a podpis jednoho ze zákonných zástupců žáka
 • na pomůcky pro žáka navštěvujícího ŠD rodiče přispívají částkou 250,- Kč pololetně
 • v případě mimořádné situace (např. odpadne výuka v ZUŠ) se vychovatelka řídí dle přihlášky do ŠD, pokud žák nepřinese omluvenku od rodičů; v případě mimořádné situace je možné i dočasné umístění žáků do ŠD, kteří nejsou přihlášení (např. neplánované odpadnutí výuky)