Menu
Základní škola Manětín

Webové stránky se upravují.

Původní titulka

Informace k aktuálnímu provozu školy

Školní rok 2021/22

Provoz školy je od 1. 9. 2021 v běžném režimu.

Úřední hodiny

V měsících leden - červen a září - prosinec:

Pondělí - Pátek
7:30 - 14:30 h.

(případně dle telefonické domluvy)

Školní rok 2020/21

Úřední hodiny v období uzavření školy

Pondělí a středa
9:00 - 14:00 hod.

Žádáme osobním konatktem vyřizovat pouze nezbytné záležitosti po telefonické domluvě.

Ošetřovné v době uzavření školy

Aktuální informace ČSSZ k 12. 4. 2021 jsou uvedeny ZDE.

Informace jsou uvedeny v článku MPSV ZDE.

Formulář a návod k vyplnění formuláře najdete ZDE.

Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 je uveden ZDE a doplňující infrmace od 21. 10. 2020 jsou uvedeny ZDE.

Tisková zpráva MPSV z 29. 10. 2020 ke krizovému uzavření škol je uvedena ZDE.

Obědy v době distanční výuky

V době distanční výuky mají možnost žáci odebírat oběd ve školní jídelně do jídlonosičů. Je nutné, aby každý strávník, který bude mít zájem oběd do jídlonosičů odebírat, měl k dispozici jídlonosiče 2. Je to z důvodu eliminace nákazy. Povinností strávníka je doručit čistý jídlonosič den předem do školní jídelny. Jídlonosiče musí být pečlivě podepsané nejlépe lihovým fixem, aby označení nebylo možno smýt. Do takto připravených jídlonosičů bude strávníkovi oběd vydán. Oběd bude vydáván v 11.30 h. V tuto dobu si strávník přijde pro oběd, bude mu vydán z výdejového okna (dveří) a donese čistý jídlonosič na výměnu.

Vzhledem k středečnímu (14. 10. 2020) začátku distanční výuky pro žáky všech ročníků mají všichni žáci od 14. 10. 2020 do konce října odhlášené obědy, neboť je pravděpodobné, že většina žáků oběd odebírat nebude. Pokud máte zájem, aby Vaše dítě odebíralo oběd dle výše popsaných podmínek, je třeba neprodleně obědy znovu přihlásit.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

Povinnost nosit roušky

Vážení rodiče, milí žáci

na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví (ke stažení ZDE) bude od pátku 18. 9. 2020 pro žáky 6. - 9. tříd platit povinnost nosit roušky ve všech prostorách školy. Z preventivních důvodů zavádíme tuto povinnost i pro žáky ze 3. - 5. třídy, neboť v těchto třídách vyučují učitelé z 2. stupně. 

U žáků 1. a 2. třídy platí nadále povinnost nosit roušku na chodbách, toaletách, v šatně nebo v jídelně, naopak není povinnost nosit roušku v učebně.

Děkuji za pochopení

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

Doporučený postup u akutních onemocněních v souvislosti s Covid-19

Vážení rodiče,

velmi vás tímto žádám, abyste neposílali své děti do školy při jakémkoliv zjištění akutních respiračních a podobných problémů. Prostudujte si, prosím, manuál Ministerstva zdravotnictví, jak postupovat v těchto případech. Tento manuál je uveden ZDE.   

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

Povinné roušky!!!

Od 10. 9. 2020 na základě rozhodnutí MZ platí povinnost pro žáky i zaměstnance nosit ve společných prostorách školy roušky. Vybavte, prosím, své děti potřebným množstvím roušek na každý den.

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

 

Covid-19 - praktické rady a informace

Ošetření dětí

Graf ošetřování dětí

Byl(a) jsem v kontaktu s osobou s nákazou covid-19

Mám příznaky onemocnění covid-19

Vstup do budovy školy pouze v rouškách

Vstup cizím osobám (včetně rodičů žáků) do budovy školy je povolen pouze s rouškou.

Informace k náhradní výuce

Od pondělí 16. 3. 2020 zavádíme novou formu zadávání domácích úkolů a jejich následnou kontrolu.

Zadávání bude probíhat přes aplikaci Škola OnLine. Pokud někdo ztratil heslo do systému Škola OnLine, může požádat o zaslání na telefonním čísle 725 972 193 nebo e-mailu:

katerina.marsanova@zsmanetin.cz

Domácí úkoly lze najít ve Škole OnLine v sekci Domácí úkoly. Zde mohou žáci komunikovat s vyučujícím a také mu odesílat vypracované domácí úkoly. 

Je důležité důsledně dodržovat pravidelnou každodenní přípravu svých dětí z toho důvodu, že po návratu do vzdělávacího procesu již nebude časově možné dohnat zameškané učivo zpětně. Nikdo nevíme, jak dlouho bude tento stav trvat.

Odkazy k on line procvičování

https://skolakov.eu/

https://skolakov.webnode.cz/

http://www.kaminet.cz/

https://www.vesela-chaloupka.cz/

https://www.inkluzivniskola.cz/pracovni-listy-predmety

https://rvp.cz/

https://www.skolasnadhledem.cz/

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/on-line-test-zdarma/

Dále doporučujeme

Sledovat vysílání ČT 2

- dopoledne: „UčíTelka“

- odpoledne: „Odpoledka“

- út. a čt.: příprava na přijímací zkoušky (ČJ, M) pro žáky 9. ročníků

internetový kanál YouTube

Procházet výuková videa k probírané látce

V Manětíně 16. 3. 2020

Mgr. Pavla Cimlerová

Novinky a upozornění

Scůzka s rodiči vycházejících žáků

Dne 17. 1. 2022 se uskuteční od 19:00 hod. schůzka rodičů vycházejících žáků. Schůzka proběhne on-line pomocí MS Teams. Informační leták pro rodiče je k dispozici ZDE.

V Manětíně dne 13. 1. 2022.

Ing. Eva Wollrábová, výchovná poradkyně

Preventivní antigenní testování od 3. 1. 2022

Na základě mimořádného opatření MZ ze dne 23. prosince 2021 (celé znění zde) se preventivní screeningové testování ve školách provede:

  • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 vždy v pondělí a ve čtvrtek;
  • 17. ledna 2022 a pak následně každé pondělí;

Preventivní antigenní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Testovat se nově budou i očkovaní žáci a žáci, kteří prodělali onemocnění covid-19.

Další postup při testování zůstává stejný jako doposud, stejně jako specifika přítomnosti žáka v případě odmítnutí podstoupení testu.

Souhlas s testováním pro žáky, kteří se dosud testovat nemuseli.

Informační leták MZ a MŠMT Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022 naleznete ZDE

V Manětíně dne 29. 12. 2021.

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

Anketa pro rodiče

Vážení rodiče,

v souvislosti s plánováním služeb pro obyvatele Kralovicka vás žádáme, zda byste se mohli zapojit do průzkumu, který realizuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy ve spolupráci s naší školou. Průzkum se týká oblasti trávení volného času dětí. Za tím účelem vás prosíme o vyplnění dotazníku buď online na odkazu:

https://www.survio.com/survey/d/Z5B/Anketa-pro-rodice-ZS-Manetin 

či v tištěné podobě. Tištěný formulář ankety spolu s obálkou obdrží vaše děti od třídního učitele a pokud ho vyplníte, odevzdejte ho, prosím, v zalepené obálce do 17.1.2022 opět prostřednictvím vašeho dítěte třídnímu učiteli. Anketa je anonymní, takže obálku ani dotazník nepodepisujte.

Děkujeme vám všem za spolupráci a přejeme vám radostné Vánoce!

V Manětíně dne 20. 12. 2021.

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

Ředitelské volno

Na den 22. 12. 2021 vyhlašuji ředitelské volno.

Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

V Manětíně dne 2. 12. 2021.

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

Rozsvícení vánočního stromku

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace je zrušeno slavnostní rozsvícení vánočního stromku plánované na neděli 28. 11. 2021.

Děkuji za pochopení.

V Manětíně dne 25. 11. 2021

Mgr. Pavla Cimlerová

Covid-19 - 8.třída

Vážení rodiče,

informuji Vás o záchytu onemocnění Covid-19 u žáka 8. třídy. Z důvodu setkání s rizikovým kontaktem dne 16. 11. 2021 mají žáci 8. třídy karanténu, pokud byli uvedený den ve škole a nemají platné očkování nebo onemocnění Covid-19 neprodělali.

Bližší informace Vám zašle tř. učitelka a jsou k dispozici též ZDE

Na kontrolní PCR test můžete své dítě objednat již od neděle 21. 11. 2021

V Manětíně dne 20. 11. 2021

Mgr. Pavla Cimlerová

Konzultační den

Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci neproběhne dne 24. 11. 2021 plánovaný konzultační den. O čtvrtletním hodnocení byli zákonní zástupci informováni třídními učiteli prostřednictvím žákovských knížek. V případě potřeby si zákonní zástupci mohou sjednat individuální konzultaci s jednotlivými vyučujícími nebo třídním učitelem prezenční nebo on-line formou.

V Manětíně dne 20. 11. 2021

Mgr. Pavla Cimlerová

Preventivní testování na covid-19

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že ve všech základních školách proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19. Testování se netýká žáků s ukončeným očkováním (14 dnů po plně dokončeném očkování), potvrzením o prodělané nemoci (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) nebo s negativním výsledkem testu z odběrových míst (platnost PCR testu 72 hodin, antigenního 24 hodin). 

Pokud žák testování neabsolvuje a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování, bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní škole a školní družině pouze za podmínky použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole.

Souhlas s testováním

V Manětíně dne 15. 11. 2021

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

Konzultační den

Dne 24. 11. 2021 se uskuteční od 15:00 do 17:00 hod. konzultační den pro rodiče žáků 1. - 9. ročníku v jednotlivých třídách a kabinetech. Prosím o dodržení stanovených hygienických opatření, především pak o dodržení odstupu 1,5 m jak mezi návštěvníky, tak i mezi rodiči a vyučujícími. Děkuji za pochopení.

V Manětíně dne 9. 11. 2021

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

 

Den otevřených dveří

Vážení rodiče,

srdečně Vás i další zájemce zvu na „Den otevřených dveří“, který se koná na naší škole v sobotu 2. 10. 2021 v době od 10.00 h do 12.00 h.

Na Vaši návštěvu se těší všichni zaměstnanci školy.

V Manětíně dne 29. 9. 2021

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

Světluška

Světluška 2021

Milí dárci,

děkujeme Vám za podporu 18. ročníku sbírky Světluška, kterou pořádá Nadační fond Českého rozhlasu, a do kterého se Základní škola Manětín zapojila již osmým rokem. Koupí dárkových předmětů od našich dobrovolníků z 9. třídy jste přispěli krásnou částkou 10.000,- Kč na přímou pomoc nevidomým a těžce zrakově postiženým dětem i dospělým z celé České republiky. V celkovém součtu za všech ročníků, co žáci naší školy akci pořádají, to činí neuvěřitelnou sumu 92.298,- Kč. Děkujeme všem !!!

Více na www.svetluska.cz

SbírkaIng. Eva Wollrábová (koordinátor sbírky)

Aktiv rodičů

Ve středu 15. 9. 2021 se koná aktiv rodičů. Začátek je od 17:00 hod. v jídelně školy, následně pokračuje v jednotlivých třídách.

V Manětíně dne 9. 9. 2021

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

Začátek školního roku

Ve středu 1. září zahájíme nový školní rok. Přejeme všem žákům i rodičům, abychom jej zvládli tentokrát bez jakýchkoliv komplikací. 

Věnujte, prosím, pozornost níže uvedeným informacím.

Děkuji.

Souhlas s tesováním

Organizace začátku školního roku

Informace k provozu školy ve školním roce 2021/22

Prázdniny ve školním roce 2021/22

Informace o testování a ochranných prostředcích (Covid-19)

Manuál MŠMT k provozu škol

V Manětíně dne 28. 8. 2021

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

Prázdniny...

Přeji všem krásné prázdniny a těšíme se na Vás v novém školním roce, který zahájíme dne 1. 9. 2021.

V Manětíně dne 1. 7. 2021

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

Výsledky voleb do ŠR

V tomto týdnu proběhly volby nových zákonných zástupců do školské rady. Výsledky jsou uvedeny ZDE.

V Manětíně dne 10. 6. 2021

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

Ředitelské volno

Na dny na 28., 29. a 30. června 2021 vyhlašuji ředitelské volno.

Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

V Manětíně dne 24. 5. 2021

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

Volby do školské rady - aktualizace

Seznam kanditádů do škoské rady

V Manětíně dne 17. 5. 2021

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

Aktuální provoz školy od  17. 5. 2021

Aktualní informace - Výuka od 17. 5.

V Manětíně dne 12. 5. 2021

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

Aktuální provoz školy od  10. 5. 2021

Časové rozvržení výuky a obědů od 10. 5.

V Manětíně dne 7. 5. 2021

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

Volby do školské rady

Vyhlášení voleb do školské rady

Kandidátní lístek do školské rady

Volební řád školské rady

Opatření MŠMT - Funkční období členů školské rady

V Manětíně dne 3. 5. 2021

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

Aktuální provoz školy od  3. 5. 2021

Aktualní informace - Výuka od 3. 5.

Časové rozvržení výuky a obědů od 3. 5.

Souhlas s testováním

V Manětíně dne 29. 4. 2021

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Seznam uchazečů dle registrace

V Manětíně dne 20. 4. 2021

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

Aktuální provoz školy od 12. 4. 2021

Aktualní informace - Výuka od 12. 4. 2021

Časové rozvržení výuky a obědů od 12. 4.

Časové rozvržení výuky a obědů od 19. 4.

Souhlas s testováním

V Manětíně dne 8. 4. 2021

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

Instrukce MŠMT k otevření škol

Mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest

Mimořádné opatření - opatření ve školách s 1. fází rozvolnění

Mimořádné opatřenií - testování žáků ve školách

MŠMT Manuál testování žáků

Leták pro rodiče

Leták pro žáky

V Manětíně dne 8. 4. 2021

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

Velikonoce s Radovánkem

Středisko vlného času Radovánek uspořádá v době Velikonočních svátků hru v přírodě Objevování Velikonočních tradic

Podrobnosti o trase a další informace jsou uvedeny ZDE.

V Manětíně dne 31. 3. 2021

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

Zápis do 1. třídy

POZOR! Plánovaný termín 7. 4. 2021 je zrušen.

Aktuální informace k zápisu dětí do 1. třídy jsou uvedeny ZDE.

Doporučení pro rodiče dětí přijímaných do 1. třídy jsou uvedeny ZDE.

Informace o odkladu povinné školní docházky jsou uvedeny ZDE.

V Manětíně dne 16. 3. 2021

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

Webinář pro rodiče

Pod záštitou projektu MAP se bude konat 30.3.2021 od 15.30 do 17.00 hodin  webinář pro rodiče v tématu: Kapesné a osobní rozpočet našich dětí". Webinář je pro účastníky akce zdarma.

Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

V Manětíně dne 11. 3. 2021

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

Zápis dětí do 1. třídy

Zápis dětí do první třídy pro školní rok 2021/2022 se uskuteční dne 7. 4. 2021. Více infromací v sekci Zápis do první třídy ZDE.

V Manětíně dne 2. 3. 2021

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

Uzavření školy pro všechny žáky

Na základě rozhodnutí vlády ČR a MŠMT je od 1. 3. do 21. 3. 2021 zakázána přítomnost všech žáků v prostorách školy (s výjimkou individuálních konzultací). Podrobné informace jsou uvedeny ZDE.

Provoz školy se řídí informacemi uvedenými ZDE.

Děkuji za pochopení.

V Manětíně dne 27. 2. 2021

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

Informace o vydání mimořádného opatření MZ ČR - ochranné prostředky dýchacích cest

Více ZDE.

Inforamce MŠMT jsou uvedeny ZDE.

Mimořádné opatření MZ ČR je uvedeno ZDE .

Prosím o dodržování uvedených opatření. Děkuji.

V Manětíně dne 24. 2. 2021

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

Nabídka letních táborů

Uveřejňujeme nabídku letních táborů pořádaných Střediskem volného času Radovánek. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

V Manětíně dne 19. 2. 2021

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

Aktuální informace k provozu školy        od 15. 2. 2021

Dle informací MŠMT je provoz školy nezměněn, více ZDE.

KÚ Plzeňského kraje a KHS doporučují používání jednorázové roušky nebo respirátoru jako náležité ochrany dýchacích cest. Metodický pokyn k ochraně dýchacích cest je uveden ZDE.

Děkuji za pochopení.

V Manětíně dne 12. 2. 2021

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

Aktuální informace k provozu školy od 11. 1. 2021

Dle rozhodnutí vlády ČR ze dne 7. 1. 2021 zůstává i nadále omezen provoz školy. Prezenční formou se vzdělávají žáci 1. a 2 ročníku, ostatní žáci (3. – 9. ročník) se vzdělávají distančně. Ve škole zůstávají v platnosti všechna aktuálně nastavená pravidla a opatření i v následujícím období od 11. 1. 2021 do odvolání.

Děkuji za pochopení.

V Manětíně dne 7. 1. 2021

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

Aktuální informace k provozu školy od 4. 1. 2021

Dle rozhodnutí vlády ČR a informací MŠMT ze dne 23. prosince 2020 je od 4. ledna 2021 do 10. ledna 2021 povolena osobní přítomnost ve škole pouze žákům 1. a 2. ročníku, jejich výuka bude probíhat prezenční formou. Pro žáky 1. a 2. ročníku bude zajištěn provoz školní družiny a školní jídelny dle jejich platných přihlášek. Odpolední provoz školní družiny je i nadále omezen na dobu do 15.00 h. 
Pro ostatní žáky (3. – 9. ročník) je povinné vzdělávání distančním způsobem.  Sledujte, prosím, zadávání živých hodin v rozvrhu ve Škole OnLine a úkolů taktéž ve Škole OnLine. 
V nezbytných případech je opět možno žákům na distanční výuce zapůjčit školní tablet. Podrobnosti lze domluvit s ředitelkou školy na tel. čísle 725 972 193. 

Podrobné informace k provozu školy od 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021 naleznete ZDE.

V Manětíne dne 28. 12. 2020

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

Zrušení konzultačních hodin

Z důvodu aktuální epidemiologické situace se plánované konzultační hodiny dne 6. 1. 2021 nebudou konat. V případě potřeby kontaktujte individuálně třídního učitele Vašeho dítěte prostřednictvím Školy OnLine nebo e-mailem na pracovní mailovou adresu. Mailové adresy jednotlivých vyučujících jsou uvedeny na webu školy.
Děkuji za pochopení.

V Manětíne dne 28. 12. 2020

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

Organizace konce kalendářního roku

Na základě usnesení vlády ČR bude poslední den výuky v roce 2020 pátek 18. 12. 2020. Výuka tento den proběhne dle platných rozvrhů.

Distanční výuka ve dnech 21. 12. a  22. 12. 2020 nebude probíhat. 

Další podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

Časové rozvržení výuky a obědů od 14. 12. 2020

Podrobný rozvrh časů výuky a obědů na období 14. - 18. 12. 2020 je uveden ZDE.

11. 12. 2020

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

Časové rozvržení výuky a obědů od 7. 12. 2020

Podrobný rozvrh časů výuky a obědů na období 7. - 11. 12. 2020 je uveden ZDE.

2. 12. 2020

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

Oznámení

S účinností od 1. 1. 2021 dochází ke změně cen obědů ve školní jídelně pro příslušné věkové skupiny takto:

7 – 10 let             26,-Kč

11 – 14 let           28,-Kč

nad 15 let            30,-Kč

Vzhledem ke skutečnosti, že k poslednímu zdražení došlo před dvanácti lety, byly stávající ceny obědů z důvodu rostoucích cen potravin již neudržitelné.

Zkontrolujte si, prosím, své limity inkas a případně je upravte.

Děkuji za pochopení.

1. 12. 2020

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

Aktuální informace k provozu školy od 30. 11. 2020

Podrobné informace jsou uvedeny ZDE.

Časové rozvržení výuky a obědů v týdnu od 30. 11. do 4. 12. je uvedeno ZDE.

Informace k provozu škol a školských zařízení MŠMT je uvedeno ZDE.

25. 11. 2020

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

Vážení rodiče,

dle informací MŠMT ze dne 11. listopadu 2020 je od 18. listopadu 2020 povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku ve škole, proto se jejich výuka tímto dnem navrací k prezenční formě. Pro žáky 1. a 2. ročníku bude zajištěn provoz školní družiny a školní jídelny dle jejich dřívějších přihlášek. Pro ostatní žáky zůstává v platnosti distanční výuka.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020 naleznete ZDE.

12. 11. 2020

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

Informace k organizaci vyučování od 2. 11. 2020

Z rozhodnutí vlády ČR ze dne 30. 10. 2020 pokračuje výuka ve všech třídách školy od 2. 11. 2020 distančním způsobem. Sledujte, prosím, i nadále zadávání živých hodin v rozvrhu ve Škole OnLine a úkolů taktéž ve Škole OnLine.

Jednotnou komunikační platformou mezi školou a žáky je Škola OnLine a živé vysílání probíhá prostřednictvím MS Teams (Škola OnLine je propojena s MS Teams).

31. 10. 2020

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

Informace k provozu školní jídelny

Od 3. 11. 2020 se ruší výdej obědů do jídlonosičů a lze se stravovat v jídelně. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE.

Informace k organizaci vyučování od 14. 10. do 30. 10. 2020

Informace jsou uvedeny ZDE. Obecné doporučení MŠMT k organizaci distančního vzdělávání si můžete přečíst ZDE.

Distanční vzdělávání

Distanční výuka je dle Školského zákona 561/2004 Sb. pro žáky povinná.

Z rozhodnutí MZ a MŠMT přecházíme od 12. 10. 2020 na režim distančního vzdělávání takto:

Týden od 12. 10. - 16. 10. 2020

1. - 5. třída - výuka ve škole

6. a 8. třída - výuka ve škole

7. a 9. třída - distanční výuka

Týden od 19. 10. - 23. 10. 2020

1. - 5. třída - výuka ve škole

6. a 8. třída - distanční výuka

7. a 9. třída - výuka ve škole

Týden od 26. 10. - 30. 10. 2020

Podzimní prázdniny.

Všechny další informace ohledně organizace distančního vzdělávání jsou uvedeny ve Škole OnLine, v žákovských knížkách a ZDE.

Stravování pro žáky v distanční výuce je umožněno od 13:30 hod. Pokud se žák/žákyně nechce stravovat, musí si oběd odhlásit standardním způsobem.

V době podzimních prázdnin se nevaří.

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy   

Zrušení konzultačních dnů

Vážení rodiče, milí žáci,

z důvodu aktuální epidemiologické situace se plánované konzultační dny 19. 10. – 21. 10. 2020 nebudou konat. V případě potřeby kontaktujte individuálně třídního učitele Vašeho dítěte prostřednictvím Školy OnLine nebo e-mailem na pracovní mailovou adresu. Mailové adresy jednotlivých vyučujících jsou uvedeny na webu školy.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

Vyjádření k doporučení MZ ohledně ředitelského volna

Milí žáci, vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že v současné době není zdravotní situace na naší škole kritická a současně se žáci i učitelé snaží napravit jarní výpadek výuky, rozhodla jsem se na pátek 25. 9. 2020 ředitelské volno NEVYHLÁSIT. Současně tak odpadá starost vám, rodičům, se zajištěním hlídání svých dětí.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Pavla Cimlerová, ředitelka školy

 

Začátek nového školního roku 2020/2021

Milí žáci, vážení rodiče,

Informace k organizaci začátku školního roku naleznete ZDE.

Mgr. Pavla Cimlerová

ředitelka školy

Informace k provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19

Provoz školy se bude řídit pokyny uvedenými ZDE. Prosím, dodržujte důsledně všechny pokyny a požadavky.

Mgr. Pavla Cimlerová

ředitelka školy

Organizace školního roku 2020/2021 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Rozpis termínů je uveden ZDE.

 

Letní tábor Radovánek

Středisko volného času Radovánek se na nás obrátilo se žádostí o zveřejnění nabídky na letní příměstský tábor v Manětíně. Podmínky a kontakty jsou uvedeny ZDE.

 

Rozhodnutí o přijetí dětí do 1. třídy pro šk. rok 2020/2021

Rozhodnutí je uvedeno ZDE.

Informace k aktuálnímu stavu

Informace ke konzultacím pro žáky 6. – 8. ročníků:

pro 6. ročník jsou uvedeny ZDE.

pro 7. ročník jsou uvedeny ZDE.

8. ročník: žáci jsou zařazeni do dvou skupin: 8. A nebo 8. B. O konkrétním zařazení budou rodiče i žáci informování třídní učitelkou.

pro 8. A jsou informace uvedeny ZDE.

pro 8. B jsou informace uvedeny ZDE.

Ředitelské volno

Z organizačně technických důvodů vyhlašuje ředitelka školy na dny 29. 6. a 30. 6. 2020 ředitelské volno

Informace ohledně ukončení školního roku a předávání  vysvědčení budou rodičům a žákům předány v nejbližší době prostřednictvím třídních učitelek.

Mgr. Pavla Cimlerová

V Manětíně 2. 6. 2020

 

Otevření školy pro žáky 2. stupně

Na základě rozhodnutí MZ otevíráme školu od 8. 6. 2020 pro žáky 2. stupně za účelem konzultací 1 x týdně dle určeného harmonogramu.

POZOR! Konzultace se týkají pouze žáků 6. - 8. ročníku.

Všichni přihlášení žáci jsou povinni dodržovat pokyny uvedené ZDE.

Zákonní zástupci těchto žáků musí vyplnit  čestné prohlášení uvedené ZDE.

Přihláška pro žáky 2. stupně je uvedena ZDE.

Mgr. Pavla Cimlerová

ředitelka školy

 

Výuka On-line

Od tohoto týdne postupně zavádíme výuku On-line (videokonference) jako doplněk ke stávajícímu distančnímu vzdělávání. Učitelé, kteří se projektu zúčastní, zasílají instrukce žákům prostřednictvím systému Škola OnLine.

Veškerý průběh videokonference se nikam nezaznamenává a ani neukládá.

Mgr. Pavla Cimlerová

ředitelka školy

  

Otevření školy pro žáky 1. stupně a 9. ročníku

Na základě rozhodnutí MŠMT otevíráme školu pro žáky:

9. třídy za účelem přípravy žáků na přijímací zkoušky na SŠ od 11. 5. 2020

1. stupně (1. - 5. třída) od 25. 5. 2020

Všichni přihlášení žáci jsou povinni dodržovat pokyny uvedené ZDE.

Zákonní zástupci těchto žáků musí vyplnit  čestné prohlášení uvedené ZDE.

Přihláška pro žáky 1. stupně je uvedena ZDE.

Přihláška pro žáky 9. třídy je uvedena ZDE.

Mgr. Pavla Cimlerová

ředitelka školy

 

Hodnocení žáků za 2. pololetí šk. roku 2019/2020

MŠMT vydalo vyhlášku č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2.pol. šk. r. 2019/2020. Vyhláška je k dispozici ZDE.

Na základě této vyhlášky stanovuji pravidla pro hodnocení žáků, která jsou uvedena ZDE

Mgr. Pavla Cimlerová

ředitelka školy

Taneční kurs

Jako každý rok pořádají Jana Beranová a Josef Beran taneční kurs v Plasích a v Kralovicích. Vzhledem k současné situaci nemohou uskutečnit nábor ve škole, proto nás požádali o zveřejnění přihlášky na našich webových stránkách. V případě zájmu naleznete přihlášky a další pokyny v uvedených odkazech:

Taneční kurs Plasy

Taneční kurs Kralovice

 

Přijímací řízení na SŠ

MŠMT vydalo inforamece k přijímacímu řízení žáků na střední školy. Dokument je k dispozici ZDE.

 

Zápis do 1. třídy

Seznam uchazečů dle registrace.

POZOR! Plánovaný termín 7. 4. 2020 je zrušen.

Aktuální informace k zápisu dětí do 1. třídy jsou uvedeny ZDE.

Doporučení pro rodiče dětí přijímaných do 1. třídy jsou uvedeny ZDE.

Informace o odkladu povinné školní docházky jsou uvedeny ZDE.

22. 3. 2020

Mgr. Pavla Cimlerová

 

Placení obědů

Vzhledem ke skutečnosti, že byly žákům odhlášeny obědy v březnu od 11. 3. 2020 a v dubnu se nebudou žáci stravovat minimálně do první poloviny měsíce, nebudeme na měsíc duben zadávat příkaz k inkasu.

22. 3. 2020

Mgr. Pavla Cimlerová

 

Zrušení setkání rodičů budoucích prvňáčků

Dne 25. 3. 2020 se mělo uskutečnit setkání rodičů budoucích prvňáčků s některými učitelkami ve škole.

Bohužel i toto setkání je z důvodu nařízené karantény zrušeno. O dalším případném termínu náhradní schůzky Vás budeme informovat.

17. 3. 2020

Mgr. Pavla Cimlerová

Aktuální informace k nouzovému stavu

jsou taktéž uvedeny na stránkách Města Manětín:

https://www.manetin.cz/

Výuka na dálku

Vzhledem k tomu, že doba uzavírky školy bude minimálně jeden měsíc, bude výuka pokračovat distančním způsobem. Jednotliví učitelé budou zadávat od pondělí 16. 3. 2020 úkoly žákům v systému Škola OnLine. Někteří učitelé takto činí již nyní.

Sledujte proto Školu OnLine, kde se budou zobrazovat úkoly pro Vaše děti od jednotlivých učitelů.

V Manětíně dne 12. 3. 2020

Mgr. Pavla Cimlerová

Aktualizace 16. 3. 2020 9:30 hod.:

Škola OnLine může být chvilkově nedostupná z důvody přetížení systému. Vyzkoušejte přístup později.

 

 

Mimořádné opatření

Z rozhodnutí vlády ČR (viz odkaz ZDE) se zakazuje od středy 11. 3. 2020 přítomnost žáků na základních, středních a vyšších odborných školách a ve školských zařízeních.

Z tohoto důvodu bude Základní škola Manětín uzavřena, stejně tak i školní družina. Obědy ve školní jídelně mají žáci automaticky odhlášeny.

Zákaz platí do odvolání.

Pokud budou rodiče uplatňovat u svého zaměstnavatele nárok na ošetřovné z důvodu péče o dítě mladší 10 let, potvrzuje "Žádost o ošetřovné" škola. Naše škola tato potvrzení bude vydávat ve středu 11. 3. 2020 v době od 8.00 h do 10.00 h.

V Manětíně dne 10. 3. 2020

Mgr. Pavla Cimlerová

-----------------------------------------

Užitečný odkaz na stránky MPSV je ZDE.

 

Oznámení

Vážení rodiče,

v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a výukou na základní škole nebyla vydána MŠMT zatím žádná oficiální opatření, proto výuka na naší škole bude realizována i nadále běžným způsobem dle rozvrhu. Žádáme Vás o respektování Mimořádného opatření MZ, které je též uvedeno na našich stránkách.

Mgr. Pavla Cimlerová

8. 3. 2020

Výskyt vší

Pozor - výstyt vší.

Další informace jsou uvedeny ZDE.

Zápis dětí do 1. třídy

Zápis dětí do 1. třídy

Setkání s rodiči

Další informace o zápisu dětí do 1. třídy naleznete na našich stránkách ZDE.

Projekt EDISON

Přijetí zahraničních studentů u pana starosty:

Setkání u pana starosty

Videoukázka z návštěvy na naší škole je ZDE.

Další fotografie z projektu EDISON jsme umístili do fotogalerie ZDE.

Projekt EDISON

EDISON

Příští týden se na naší škole uskuteční projekt EDISON. Ve škole budou působit čtyři lektoři ze zahraničí, kteří dětem přiblíží svou zemi. Na oplátku jim žáci představí naše město, školu a Českou republiku. Vše se uskuteční převážně v anglickém jazyce.

Hlavním motivem projektu je poznání cizích kultur a zemí, odstranění předsudků a mezikulturních bariér, motivace ke studiu cizích jazyků, a také zlepšení v komunikaci v anglickém jazyce. Projekt probíhá již 10 rokem po celé ČR. Pro Plzeňský, Karlovarský a Ústecký kraj projekt realizuje organizace AIESEC s pobočkou v Plzni pod ZČU.

Krátké video k tomuto projektu naleznete ZDE.

Konzultační den

Ve středu 8. 1. 2020 se uskuteční od 15:00 hod. do 17:00 konzultační den.

Volba povolání

Pro rodiče vycházejících žáků aktualizujeme informace v sekci Volba povolání. Informativní schůzka rodičů vycházejících žáků se uskuteční dne 18.12. 2019 od 18:00.

STÁVKA PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ

Ve středu 6. listopadu 2019 se uskuteční výuka dle pravidelného rozvrhu (kromě předem avizovaného suplování).

Mgr. Pavla Cimlerová

ředitelka Základní školy Manětín

Světluška 2019

Děkujeme všem :-)

Světluška 2019

 

Radovánek

Středisko volného času pořádá:

HALLOWEENSKÁ PÁRTY v maskách

Kdy: v pátek 8. 11. 2019.

Sraz: 16:30 u Základní školy Manětín.

S sebou: vlastnoručně vyrobený lampionek.

Cena: masky 30 Kč, bez masek 50 Kč.

Program: průvod s lampiony od základní školy, přes park do kulturního domu, kde se rozjede pravá halloweenská zábava plná tance a soutěží.

Ředitelské volno

Č.j.:  ZŠ MAN/181 /2019

Vážení rodiče,

v souladu s ust. § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhlašuje ředitelka školy po domluvě se zřizovatelem z organizačně technických důvodů na

31. října

a

1. listopadu 2019

ŘEDITELSKÉ   VOLNO.

V uvedeném termínu nebude školou zajištěn provoz základní školy, provoz školní družiny ani stravování žáků základní školy.

 

V Manětíně dne 10. 10. 2019

 

Mgr. Pavla Cimlerová

ředitelka Základní školy Manětín

Třídní schůzky

Dne 2. 10. 2019 se koná aktiv rodičů. Začátek je v 17:00 hod. v jídelně školy, násleně pak v jednotlivých třídách.

Ukliďme Česko

Naše Základní škola v Manětíně se již pravidelně zapojuje do celorepublikové akce Ukliďme Česko – dvakrát do roka, na jaře a na podzim. Smyslem není pouze úklid samotný, ale také prohlubování informovanosti žáků a veřejnosti o potřebě třídění odpadů a jejich zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí.

Skutečnost, že pokud radikálně nezměníme přístup k vyhazování odpadu, utopíme se v něm dříve, než si myslíme, je nutné vštěpovat především těm nejmladším. Proto se také v pátek 20.9.2019 naše děti vydaly pod vedením vyučujících na aktivní úklid po městě, do školní zahrady či lesa, kde shromažďovaly odpad, který zde zanechali nezodpovědní lidé.

Odpadků každý rok stále přibývá, vždy je co sbírat, některé nálezy byly tradiční – kolem silnic plastové kanystry, plastové lahve, kelímky od kávy apod. Hitem posledních let jsou pneumatiky a použité dětské papírové pleny?! Sesbíraný odpad poté naši žáci za pomoci dospělých roztřídili do sběrných nádob. Touto cestou děkuje také pracovníkům technického úseku města, kteří nám pomohli svézt a zlikvidovat netříděný odpad. Pořízené fotografie si můžete prohlédnout ZDE.

Ing. Eva Wollrábová (koordinátor úklidu)

Fotografování 1. ročníku

Fotografování žáků 1. ročníku se z důvodu onemocnění fotografa ruší. Náhradní termin bude domluven později.

Mgr. Pavla Cimlerová

ředitelka školy

Světluška

Děkujeme, Vaše pomoc nevidomým je vidět!

Milí dárci,

děkujeme Vám za podporu 16. ročníku sbírky Světluška, kterou pořádá Nadační fond Českého rozhlasu, a do kterého se Základní škola Manětín zapojila již šestým rokem. Koupí dárkových předmětů od našich dobrovolníků z 9. třídy jste přispěli krásnou částkou 16.137,- Kč na přímou pomoc nevidomým a těžce zrakově postiženým dětem i dospělým z celé České republiky. V celkovém součtu za všech šest let, co žáci naší školy akci pořádají, to činí neuvěřitelnou sumu 70.515,- Kč. Děkujeme všem !!! Více na : www.svetluska.net

Ing. Eva Wollrábová (koordinátor sbírky)

Světlušky

Ukliďme česko

20. 9. 2019 se uskuteční tradiční úklid našeho města... :-)Ukliďme Česko

Historie aktualit

Přehled aktualit uveřejněných v minulosti naleznete ZDE.

Původní titulka

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6