Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Charakteristika školy

Základní škola Manětín, příspěvková organizace je od 1.1.2009 samostatným subjektem. Tvoří ji úplná základní škola, školní družina a školní jídelna. Ve školním roce 2017/18 navštěvuje základní školu kolem 170 žáků. Ve školní družině je ve dvou odděleních 60 žáků a školní jídelna vyvařuje přibližně pro 200 strávníků. V ZŠ je zaměstnáno celkem 24 pracovníků z toho 17 pedagogických (buď na celý nebo částečný úvazek) a 7 správních.

Výuka probíhá v 1. až 9. ročníku podle vlastního ŠVP-ZV „Od hraní k vědění“ nebo podle ŠVP-ZV LMP "Učíme se spolu", ve školní družině podle ŠVP pro zájmové vzdělání ve ŠD při ZŠ.

Silné stránky základní školy

 • úplná ZŠ s 1. i 2.stupněm
 • dojíždějící žáci z mimospádových obcí (přibližně 1/3 žáků)
 • možnost vzdělávání žáků s VPU
 • vysoká kvalifikovanost a aprobovanost pedagogických pracovníků (92% aprobovaných)
 • úspěšnost v přijímacím řízení na střední školy
 • vysoká účast i úspěšnost našich žáků v okresních, krajských i národních kolech soutěží
 • množství mimoškolních aktivit žáků (výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce,…)
 • možnost vyžití žáků v zájmových kroužcích (Aj pro nejmenší, dramatický, taneční, sportovní, pěvecký a keramický kroužek)
 • provoz školní družiny i pro žáky 2.stupně, kteří dojíždějí
 • těsná spolupráce a aktivity s MŠ, ZUŠ a Radovánek Kaznějov
 • mezinárodní spolupráce se ZŠ v Leuchtenbergu v Bavorsku
 • vstřícnost rodičů i veřejnosti ke škole
 • dobré klima školy
 • možnost stravování v nově zrekonstruované ŠJ v budově školy
 • budova školy po rekonstrukci

Slabé stránky základní školy

 • nevhodná poloha u frekventované silnice
 • chybějící velká tělocvična v budově školy